Inovativní řešení na míru

Kromě standardizovaných produktů nabízí naše společnost také spolupráci při vývoji měřicích systémů definovaných na základě požadavků zákazníka. Na základě konzultace dané problematiky je nejprve navržena a odsouhlasena fyzikální podstata měřidla (zpravidla je navrhováno několik možných principů s různými potenciály dosahovaných přesností, životností a zástavbových rozměrů), na základě které je vypracován konkrétní technický návrh. Následuje výroba prototypu a jeho testování nejprve v laboratorních a následně též reálných podmínkách. Po zapracování změn může být zahájena výroba koncových produktů, v případě potřeby stavba (automatického) klalibrátoru, tvorba FW a SW včetně uživatelského rozhraní, implementace systému do stávajícího work-flow na straně průmyslového partnera a zaškolení obsluhy. Ukázky již realizovaných projektů je možné nalézt zde.

Doba realizace měřicího systému a jeho cena se pak odvíjí od konkrétních požadavků na straně zákazníka a řady dalších aspektů (financování x vlastnictví vytvořeného know-how atd.), v případě zájmu nás proto prosím kontaktujte.