MCCA (Multi Constant Current Anemometer)

Mnohabodový průtokoměr založený na použití sítě žhavených drátů je unikátním patentovaným řešením umožňujícím v minimálních zástavbových rozměrech a s prakticky nulovou tlakovou ztrátou určovat integrální hodnotu průtoku vzduchu v oblastech vnitřní i vnější aerodynamiky. Zásadní předností měřidla je oproti konvenčním průtokoměrům invariance vůči tvaru rychlostního profilu ve sledované rovině, průtokoměr navíc se zhoršenou přesností umožňuje exportovat náhled rychlostního pole. Jedinou podmínkou pro toto rychlostní pole je kolmost vektoru rychlosti na sledovanou rovinu ve všech jejich bodech (lze zajistit vložením voštin před měřidlo). Kromě rychlostního pole je ve stejném čase možné určovat též pole teplotní a z jejich kombinace pak dovozovat např. rozložení celkového tepelného toku v měřené oblasti. Kromě standardizované rozměrové řady lze zařízení dodat i v rozměrech požadovaných zákazníkem (od cca. 15 x 15 cm do 55 x 75 cm). Stejně jako ostatní měřidla je i MCCA digitální a lze jej proto kombinovat s libovolnými produkty naší společnosti. Součástí dodávky je také centrální jednotka umožňující komunikovat přes ETHERNET s obslužným PC a základní SW rozhraní pro sběr a ukládání dat.

Bližší specifikace produktu je uvedena zde.

Bez názvu-1