Měření rozložení tlaku na křídle za letu (2014)

Projekt zaměřený na návrh a realizaci měření rozložení tlaku po rozpětí rádiem řízeného modelu letadla. Data sloužila pro ověření matematického modelu umožňujícího optimalizovat letecké profily pro nízká Reynoldsova čísla. Součástí projektu byl kompletní návrh systému měření pomocí pPásků a řady dalších ad-hoc vyrobených snímačů, jako byla sonda pro určování úhlu náběhu, miniaturní Prandtlova sonda pro měření rychlosti, autonomní systém ukládání dat atd.