Novinky

10th FKFS Conference

Společná účast zástupců naší společnosti na jedné z nejprestižnějších konferencí v oblasti automobilového průmyslu, která se konala ve dnech 29.-30. 9. 2015, program je dostupný z webových stránek pořadatele. Prezentován byl příspěvek popisující tlakové pásky – jejich vlastnosti a použití v produktivním průmyslovém testování.