Tlakové pásky

Jedná se o zařízení určené pro aplikace ve vnější i vnitřní aero a hydrodynamice umožňující určovat rozložení tlaku po povrchu měřených objektů. Hlavní výhodou použití tohoto měřidla je jednoduchá instalace při zachování minimální možného ovlivnění zkoumaného proudění. Měřidlo je ze své podstaty digitální, lze jej proto libovolně kombinovat jednak s dalšími měřidly stejného typu, jednak s ostatními produkty naší společnosti. Součástí dodávky je také centrální jednotka umožňující komunikovat přes ETHERNET s PC a základní SW rozhraní pro ovládání celého měřicího řetězce a ukládání dat. Měřidlo je standardně dodáváno v délce 262 mm s 24 absolutními tlakovými snímači o rozteči 10 mm, po dohodě je možné rozměry měřidla upravit. V současné době je připravována varianta umožňující provádět měření nejen ve vzduchu, ale též ve vodě.

Bližší specifikace produktu je uvedena v katalogovém listu tlakových pásků.

pStrips_kolaz