Produkty

Vývoj vlastní měřicí techniky

Firma 4Jtech s.r.o. disponuje vývojem vlastní specializované špičkové měřicí techniky pro zvláštní aplikace. Naší zásadou je poskytovat zákazníkům řešení měření přesně na míru dle jejich individuálních potřeb. Protože máme velmi široké zkušenosti s měřením v mnoha oborech a s použitím vlastní i cizí techniky, jsem schopni veškerá měřidla navrhovat jako velmi efektivní pro použití v paxi, ať již průmyslové nebo věděcko výzkumné. Filozofií je vyvíjet jedinečné měřicí přístroje které ale překvapí snadností použití. Všechna měřidla lze proto snadno zapojit do jedné sítě pomocí klasického LAN kabelu. Vlastní měření je potom obsluhováno uživatelsky přívětivým grafickým rozhraním dodávaným spolu s veškerou měřicí technikou. 

4Jtech již disponuje sadou vlastní standardizované měřicí techniky. Díky vlastnímu komplexnímu návrhu měřidel, od hardware pro snímání a zpracování signálu, přes firmware a obslužné programy pro uživatele až po balení do krabiček, může 4Jtech libovolně upravovat a individualizovat měřicí zařízení.

 

 

     
Průtok Tlak Otáčky
     
Teploty Elektrické napětí Elektrický proud
     
PWM / Lin           

Tlakové pásky

Jedná se o zařízení určené pro aplikace ve vnější i vnitřní aero a hydrodynamice umožňující určovat rozložení tlaku po povrchu měřených objektů. Hlavní výhodou použití tohoto měřidla je jednoduchá instalace při zachování minimální možného ovlivnění zkoumaného proudění. Měřidlo je ze své podstaty digitální, lze jej proto libovolně kombinovat jednak s dalšími měřidly stejného typu, jednak s ostatními produkty naší společnosti. Součástí dodávky je také centrální jednotka umožňující komunikovat přes ETHERNET s PC a základní SW rozhraní pro ovládání celého měřicího řetězce a ukládání dat. Měřidlo je standardně dodáváno v délce 262 mm s 24 absolutními tlakovými snímači o rozteči 10 mm, po dohodě je možné rozměry měřidla upravit. V současné době je připravována varianta umožňující provádět měření nejen ve vzduchu, ale též ve vodě.

Bližší specifikace produktu je uvedena v katalogovém listu tlakových pásků.

 

Bezkontaktní otáčkoměr

Zařízení určené pro měření otáček v místech s minimálním zástavbovým prostorem. Princip měřidla spočívá ve snímání frekvence změny intenzity světla – může se jednat jak o odražené světlo integrované přisvětlovací LED diody, tak o fluktuaci externího světelného zdroje. Tento přístup zaručuje jednu z nejvyšších možných spolehlivostí při dosažení velmi dobré přesnosti měření a jednoduché kalibraci. Měřidlo je digitální a lze jej kombinovat s libovolnými produkty naší společnosti. Součástí dodávky může být také centrální jednotka umožňující komunikovat přes ETHERNET s obslužným PC a základní SW rozhraní pro sběr a ukládání dat.

Bližší specifikace produktu je uvedena zde.

 

MCCA

Mnohabodový průtokoměr založený na použití sítě žhavených drátů je unikátním patentovaným řešením umožňujícím v minimálních zástavbových rozměrech a s prakticky nulovou tlakovou ztrátou určovat integrální hodnotu průtoku vzduchu v oblastech vnitřní i vnější aerodynamiky. Zásadní předností měřidla je oproti konvenčním průtokoměrům invariance vůči tvaru rychlostního profilu ve sledované rovině, průtokoměr navíc se zhoršenou přesností umožňuje exportovat náhled rychlostního pole. Jedinou podmínkou pro toto rychlostní pole je kolmost vektoru rychlosti na sledovanou rovinu ve všech jejich bodech (lze zajistit vložením voštin před měřidlo). Kromě rychlostního pole je ve stejném čase možné určovat též pole teplotní a z jejich kombinace pak dovozovat např. rozložení celkového tepelného toku v měřené oblasti. Kromě standardizované rozměrové řady lze zařízení dodat i v rozměrech požadovaných zákazníkem (od cca. 15 x 15 cm do 55 x 75 cm). Stejně jako ostatní měřidla je i MCCA digitální a lze jej proto kombinovat s libovolnými produkty naší společnosti. Součástí dodávky je také centrální jednotka umožňující komunikovat přes ETHERNET s obslužným PC a základní SW rozhraní pro sběr a ukládání dat.

Bližší specifikace produktu je uvedena zde.

 

Inovativní řešení na míru

Kromě standardizovaných produktů nabízí naše společnost také spolupráci při vývoji měřicích systémů definovaných na základě požadavků zákazníka. Na základě konzultace dané problematiky je nejprve navržena a odsouhlasena fyzikální podstata měřidla (zpravidla je navrhováno několik možných principů s různými potenciály dosahovaných přesností, životností a zástavbových rozměrů), na základě které je vypracován konkrétní technický návrh. Následuje výroba prototypu a jeho testování nejprve v laboratorních a následně též reálných podmínkách. Po zapracování změn může být zahájena výroba koncových produktů, v případě potřeby stavba (automatického) klalibrátoru, tvorba FW a SW včetně uživatelského rozhraní, implementace systému do stávajícího work-flow na straně průmyslového partnera a zaškolení obsluhy. Ukázky již realizovaných projektů je možné nalézt zde.

Doba realizace měřicího systému a jeho cena se pak odvíjí od konkrétních požadavků na straně zákazníka a řady dalších aspektů (financování x vlastnictví vytvořeného know-how atd.), v případě zájmu nás proto prosím kontaktujte.