Reference

Škoda Electric (2014)

  •        Experimentální trať pro měření tlakové ztráty vzduchového chlazení trakčních elektromotorů.

 

Měření rozložení tlaku na křídle za letu (2014)

  •        Návrh a realizace měření poláry profilu a rozložení tlaku po rozpětí rádiem řízeného modelu letadla.

 

Psychrometr

  •        Zařízení pro přesné určování měrné vlhkosti vzduchu i za podmínek nestacionárního vícefázového proudění.

 

Měření rozložení teploty zeminy (2014 až 2015)

  •        Návrh a realizace způsobu měření nestacionárního rozložení teplotního pole v zemi v okolí teplárenského horkovodu.

 

Buštěhrad (2014)

  •         Návrh a realizace veškeré měřicí techniky pro určování komplexních charakteristik chladicích věží.