Škoda Electric

Předmětem zakázky byla kompletní dodávka experimentální trati pro měření tlakové ztráty vzduchového chlazení trakčních elektromotorů. Trať byla koncipována jako tlačená pomocí externích ventilátorů z centrálního zásobování. Součástí dodávky byl kompletní ideový i konstrukční návrh, realizace vlastní trati, návrh,výroba a osazení měřicí techniky, tvorba ovládacího uživatelského rozhraní, kompletace trati v prostorách objednatele a následné zaškolení obsluhy. Zakázka byla realizována pod hlavičkou ČVUT v Praze pracovníky naší společnosti.