About us

Společnost 4Jtech s.r.o. byla založena v roce 2015 jako spin-off firma k Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky, ČVUT v Praze Fakulty strojní. Hlavní motivace pro založení společnosti spočívala především v možnosti uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v oblasti moderní měřicí techniky v průmyslové praxi.

Skupina měřicí techniky, která byla hlavním iniciátorem založení společnosti, pak na půdě ČVUT v Praze působila od roku 2010 a podílela se na řadě projektů smluvního výzkumu ve spolupráci s důležitými průmyslovými partnery (např. Škoda-Auto, a.s., Škoda Electric, Mavel, a.s., Electrolux Inc. atd.) i projektů grantového charakteru (Centrum kompetence Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny, Systémy přímé vzduchové kondenzace v energetickém průmyslu, Vývoj a aplikace měřicích zařízení pro vodní elektrárny malých a středních výkonů apod.).

Mezi nejdůležitější činnosti skupiny měřicí techniky pak v rámci uvedených projektů patřil především návrh, testování a kalibrace měřidel a celých měřicích řetězců pro konkrétní technické aplikace tak zvaně „na míru“ danému problému. V průběhu uplynulých pěti let se tak podařilo vytvořit a standardizovat portfolio výrobků, které mají potenciál pro jejich uplatnění v praxi i v odvětvích, pro které nebyly explicitně určeny.

Od založení společnosti pak postupně dochází k nákupu licencí na výrobu a prodej jednotlivých měřicích čidel, respektive celých měřicích řetězců, které byly a jsou týmem na ČVUT v Praze stále vyvíjeny.